JewishLodzCemetery.org
Losowe obrazki
O Cmentarzu

Pierwszy cmentarz żydowski w Łodzi został założony w 1811 roku przy ul. Wesołej. W latach 50. dwudziestego wieku na jego terenie zbudowano osiedle mieszkaniowe i poprowadzono ulicę. Dzisiaj o jego istnieniu przypomina kamienny obelisk wzniesiony w 2004 roku z inicjatywy Prezydenta Miasta Łodzi, dr Jerzego Kropiwnickiego

Cmentarz przy ul. Brackiej w Łodzi został założony w 1892 roku. Szacuje się że jest pochowane na nim ok. 160 000 osób. Obecnie zajmuje obszar 39,6 hektara. W ciągu ponad stuletniej historii cmentarza spoczęło na nim wiele osób zasłużonych dla rozwoju naszego miasta i jego dziejów jak: rabini, fabrykanci, lekarze, politycy, działacze społeczni itd. Ich grobowce często stanowią wysokiej klasy dzieła sztuki kamieniarskiej i kowalskiej.

Tu również pochowane są ofiary jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach ludzkości – Holocaustu. Na części cmentarza zwanego „Polem Gettowym” pochowanych zostało ok. 43 000 ofiar getta łódzkiego zmarłych z głodu i wycieńczenia. Na ich grobach rzadko stoją macewy. Przywracając pamięć o zmarłych Fundacja doprowadziła do całkowitego uporządkowania tego terenu. Mimo prowadzenia innych prac na cmentarzu, teren Pola Gettowego był najważniejszy i najistotniejszy do uporządkowania aby żyjący jeszcze nieliczni potomkowie osób tam pochowanych mogli postawić macewy na grobach swoich bliskich a samo Pole Gettowe nabrało charakteru cmentarza wojennego bo takim on w istocie jest.

Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu p. Josefa Buchmanna z Frankfurtu n. Menem utworzono bazę danych osób pochowanych na cmentarzu. Udało się w niej zgromadzić dotychczas informacje dotyczące około 90 000 osób. Jednakże nie ustajemy w wysiłkach aby baza ta była poszerzana o nowe informacje pochodzące z różnych źródeł. W miarę możliwości prowadzimy inwentaryzację i dokumentację fotograficzną zachowanych macew na cmentarzu, spisując z nich dane dotyczące zmarłej osoby uzupełniamy naszą bazę informacjami o ludziach tam pochowanych.
Uruchomiony teraz portal internetowy cmentarza pozwoli każdemu zainteresowanemu na przejrzenie wykazu nazwisk osób pochowanych w poszczególnych kwaterach. Szczegółowe informacje dot. miejsca pochówku w oparciu o bazę i dokumentację cmentarną będzie można uzyskać w tworzonym wspólnie przez Fundację Monumentum Iudaicum Lodzense i Gminę Wyznaniową Żydowską w Łodzi ARCHIWUM ŻYDÓW ŁÓDZKICH, którego siedziba jest przy ul. Pomorskiej 18 w Łodzi. Lokal przeznaczony na archiwum Fundacja wyremontowała dzięki dzięki dotacji p. Josefa Buchmanna z Frankfurtu n. Menem

Szukaj

Newsletter
Aby otrzymywać nasz newsletter wpisz swój adres e-mail
 
Godziny Otwarcia

Cmentarz żydowski przy
ul. Brackiej czynny jest:

od niedzieli do piątku
(z wyjątkiem świąt żydowskich)
1 kwietnia - 1 listopada:
od godziny 9 do 17
2 listopada - 31 marca:
od godziny 9 do 15.
W piątki do godziny 15.

Wejście od ul. Zmiennej

Żydzi w Łodzi
Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense
Jesteś 25633 gościem na naszej witrynie